"Sejm RP z szacunkiem i uznaniem wspomina postać Macieja Rataja w 130. rocznicę jego urodzin" - podkreślono w uchwale. Przypomniano w niej, że Maciej Rataj, wybitny mąż stanu, patriota, przywódca ruchu ludowego był współtwórcą Konstytucji RP przyjętej przez Sejm Ustawodawczy w 1921 roku.

Posłowie zaznaczyli w uchwale, że Rataj jako marszałek Sejmu w latach 1922-1928 odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu państwowości II RP.

Podkreślono też, że podczas II wojny światowej od początku okupacji niemieckiej, Rataj uczestniczył w działalności konspiracyjnej. "Za swoje poświęcenie dla ojczyzny zapłacił najwyższą cenę - został rozstrzelany 21 czerwca 1940 roku. Sejm RP czci pamięć Macieja Rataja uznając, że postać tego wybitnego Polaka jest wzorem dla kolejnych pokoleń" - głosi uchwała.


130 lat temu, 19 lutego 1884 r. we wsi Chłopy, w powiecie Rudki, na ziemi lwowskiej, urodził się Maciej Rataj, wybitny polityk ruchu ludowego, marszałek Sejmu w II Rzeczypospolitej i prezes Stronnictwa Ludowego.

"Obok Wincentego Witosa był Rataj pierwszoplanową postacią ruchu ludowego, niekwestionowanym przywódcą, wspaniałym mówcą, publicystą o ciętym piórze i szerokich horyzontach () Wywarł wielki wpływ na myśl polityczną ruchu ludowego, na demokratyczną opozycję parlamentarną po przewrocie majowym i na postawy polityczne chłopów w latach trzydziestych" - pisał jego biograf, Arkadiusz Kołodziejczyk.

Ojciec Macieja Rataja posiadał dwuhektarowe gospodarstwo rolne. Maciej po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum we Lwowie. Tam wstąpił do Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki. Był członkiem jego zarządu. Prowadził odczyty dla ludności wiejskiej.

W 1908 roku ukończył filologię klasyczną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Właśnie w okresie studenckim prawdopodobnie został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego (dokładna data jego wstąpienia nie jest znana).

Pracował jako nauczyciel łaciny, greki i filozofii w gimnazjum we Lwowie, był też nauczycielem synów księcia Witolda Czartoryskiego z Pełkiń.

Po rozłamie w PSL, który nastąpił w 1913 r., stanął po stronie Wincentego Witosa. Od 1914 r. był członkiem PSL "Piast".

W 1918 r. przeniósł się do Zamościa, gdzie został nauczycielem w gimnazjum. Tam też związał się z PSL "Wyzwolenie". W styczniu 1919 r. został wybrany posłem do Sejmu Ustawodawczego z zamojskiej listy PSL "Wyzwolenie".