Seminarium odbyło się w Zakładzie Doświadczalnym w Lipniku należącym do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie zlokalizowane jest Centrum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Agronomii ZUT. W ramach Centrum założona jest plantacja roślin energetycznych, takich jak: rokitnik w 4 odmianach, rdest ostrokończysty, 10 odmian wierzby wiciowej, oraz trawy energetyczne: miskantusy, perz wyniosły i palczatka Gerarda oraz doświadczenia polowe z nawozem siarkowym: AgroSupra S na tle innych nawozów siarkowych dostępnych na rynku pod różnymi uprawami polowymi.

Na to wydarzenie przybyli Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju uczelni prof. dr hab. Ryszard Pałka, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Stargardzie, goście z instytutów badawczych z Niemiec współpracujących z uczelnią w Szczecinie oraz przedstawiciele prasy rolniczej. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło lokalnych rolników oraz dystrybutorów zaopatrujących rolników zarówno w materiał siewny, jak również w nawozy i środki do produkcji rolnej. Przybyli goście uczestniczyli zarówno w części teoretycznej jak i w warsztatach polowych.

Przywitania zebranych gości dokonał prof. dr hab. S. Stankowski ZUT Szczecin, a następnie były poruszane następujące tematy:
1. Możliwości nawożenia roślin uprawnych nawozem AgroSupra S - dr Magdalena Świderska - Ostapiak
2. Rokitnik - roślina nieznana a wartościowa - dr hab. Józef Grajkowski
3. Niekonwencjonalne środki zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych - mgr inż. Patrycja Szelągowska

Po przerwie kawowej wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie doświadczeń polowych. Dr M. Świderska - Ostapiak wraz z prof. dr hab. S. Stankowskim opisała zakres doświadczeń, przedstawione zostały zalety stosowania siarki na poszczególnych obiektach doświadczalnych zarówno na uprawach polowych, takich jak ziemniak, kukurydza i pszenica.

Przedstawiciele firm Pionier omówili jakie odmiany kukurydzy zostały zaproponowane do doświadczeń. Rolnicy mogli już do woli zadawać pytania o konkretne dawki nawozów. Oddziaływanie nawozów z siarką było widoczne gołym okiem , zwłaszcza, ze obok siebie rosły obiekty nawożone podstawowym NPK i NPK + Siarka. Nawozy różnią się formą fizyczną oraz składem chemicznym, jak również ceną.