Senatorowie wnieśli trzy poprawki: zwiększające wydatki na szkoły rolnicze o 40 mln zł (do ok. 127 mln zł), na weterynarię - o ponad 90 mln zł (do 320 mln zł) oraz na realizację zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (transport padłych zwierząt oraz dopłaty do oprocentowania kredytów) - o 50 mln zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków wskazano przesunięcie środków z rezerwy celowej, będącej w dyspozycji ministra rolnictwa. Większe wydatki ARiMR mają być pokryte z wyższych niż zaplanowano 2008 r. (800 mln zł) dochodów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ogółem środki na rolnictwo (łącznie z KRUS i środkami unijnymi) wyniosą w 2008 r. ponad 57 mln zł, będą o 25 proc. wyższe niż w 2007 r., o 67 proc. wyższe niż w 2006 r. i prawie 90 proc. wyższe niż w 2005 r. W opinii eksperta komisji prof. Andrzeja Czyżewskiego, tak znaczna progresja wydatków była możliwa dzięki członkostwu Polski w UE.

W budżecie zarezerwowane zostały więc środki na finansowanie i prefinansowanie unijnych projektów. Pieniądze ta zostały zapisane w rezerwach celowych. Środki na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej wynoszą prawie 13 mld zł.

Budżet 2008 r. będący w gestii ministra rolnictwa w opiewa na kwotę 19 mld 735 mln zł. Przy uwzględnieniu inflacji wydatki będą wyższe niż w 2007 r. o ponad 38 proc. Stanowią 6,36 proc. wydatków budżetu państwa i 1,58 proc. PKB.

Z puli środków ministerstwa rolnictwa finansowane będą m.in. wydatki na rolnictwo, rybołówstwo, oświatę rolną, weterynarię, na działalność ARiMR i Agencji Rynków Rolnych.

Oddzielną pozycję w budżecie mają wydatki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W tym roku zaplanowano je na 15 mld 771 mln zł, tj. realnie będą one wyższe o 1,79 proc. niż w ubiegłym roku.

Czyżewski zauważył, że 95 proc. dotacji do KRUS przeznaczone jest na fundusz emerytalno-rentowy. Udział wydatków na ubezpieczenie rolników w budżecie systematycznie od lat maleje. W 2008 r. będzie to 5,09 proc. ogółu wydatków budżetu państwa. W 2007 było to 5,9 proc., 2006 - 6,63 proc., w 2005 r. - 6,93 proc. W 1998 r. wynosiły one 10,16 proc.

Najwięcej środków (ok. 15,3 mld zł) w dyspozycji ministra rolnictwa przeznaczone jest na rozwój wsi, a głównie na finansowanie działalności ARiMR. Agencja będzie dysponować ponad 11,6 mld zł. Gros pieniędzy zarezerwowanych jest na realizację zadań w ramach unijnych programów (ok. 10,4 mld zł).

Zdaniem szefa komisji Jerzego Chóścikowskiego, środki przeznaczone dla ARiMR są niewystarczające na realizację zwiększonych zadań Agencji. Agencja jednak nie wnioskowała o ich zwiększenie.

O 8,8 proc. mniej niż w ubiegłym roku otrzyma z budżetu na działalność bieżącą i realizację zadań krajowych Agencja Rynku Rolnego - łącznie 155 mln zł.

Pieniądze z budżetu otrzyma także Agencja Nieruchomości Rolnych - 50 tys. zł. Jest ona przeznaczona na wykup nieruchomości od rolników przechodzących na rentę lub emeryturę. Z planu finansowego ANR wynika, że przychody Agencji będą niższe niż wydatki o 6 mln zł. Deficyt ten zostanie pokryty z funduszu rezerwowego Agencji.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!