Mimo wielu zapewnień o nieszkodliwości warzyw na polskim rynku, część klientów znacznie ograniczyła bądź nawet zrezygnowała z zakupów tych produktów. Słabszy popyt przyczynił się do tego, że ceny ogórków i pomidorów spadają w dość szybkim tempie. Np. na rynku hurtowym w Broniszach przeciętna cena krajowych ogórków krótkich spod osłon w dniu 3.06.2011 r. wynosiła 1,10 zł/kg i była około 2-krotnie niższa niż tydzień wcześniej.

Trzy dni później cena ta obniżyła się do poziomu 0,65 zł/kg, co oznacza spadek aż o 41 proc. w tak krótkim okresie. Przeciętna cena pomidorów spod osłon 3. czerwca na rynku w Broniszach wynosiła natomiast 2,50 zł/kg i w ciągu tygodnia obniżyła się o 25 proc.. Podobna sytuacja występuje również na pozostałych rynkach hurtowych. Co prawda zwykle w tym okresie w każdym roku notowane są sezonowe spadki cen, które wynikają ze zwiększającej się podaży. Jednak obecne obniżki są na tyle silne, że można mówić o dość znaczącym wpływie paniki na sytuację na
rynku warzyw świeżych - czytamy w analizie BGŻ. 

Spadek cen niewątpliwie odczuli producenci warzyw spod osłon. Już na początku czerwca tego roku ceny ogórków i pomidorów były bowiem dużo niższe od przeciętnej ceny w czerwcu na rynkach hurtowych w latach poprzednich. Np. średnia cena ogórków spod osłon według danych IERiGŻ PIB w czerwcu w latach 2008-2010 wynosiła 1,82 ZŁ/kg, natomiast pomidorów spod osłon - 3,65 ZŁ/kg. Wiele wskazuje zatem na to, że średnie ceny tych warzyw w tym miesiącu w kraju mogą ukształtować się na historycznie niskim poziomie.

Poprawie sytuacji pomogłoby wyjaśnienie sprawy dotyczącej zatruć bakterią. Hipotez dotyczących przyczyn zakażeń było wiele. Na dzień dzisiejszy nie władze UE nie podały dokładnego źródła zakażenia i są na etapie poszukiwań. Należy jednak liczyć się z tym, że nawet w wypadku zwalczenia
zagrożenia, klienci w dalszym ciągu z ograniczonym zaufaniem mogą podchodzić do zakupów warzyw. Popyt na ogórki i pomidory bę dzie odbudowywał się w wolnym tempie, co stwarza ograniczone możliwości do przyszłych wzrostów cen. Sytuację dodatkowo pogarsza embargo wprowadzone przez Rosję na import warzyw świeżych z krajów UE.

Podobał się artykuł? Podziel się!