Pod koniec lutego łódzcy radni przyjęli 21 uchwał w sprawie zamiaru likwidacji placówek oświatowych, w tym 18 szkół. Uchwały poparli radni PO i połowa radnych PiS. Przeciw byli samorządowcy SLD. Głosowaniu towarzyszyły protesty nauczycieli, rodziców i uczniów.

W ślad za uchwałami wpłynęło też do wojewody ponad 40 skarg związków zawodowych działających w oświacie, radnych SLD, rad osiedli, rodziców i dyrekcji szkół. Prawnicy wojewody badali m.in. sprawę wymogu konsultacji projektów uchwał ze związkami zawodowymi, przedstawienia projektów do zaopiniowania przez komisje Rady Miejskiej oraz zastosowanie trybu likwidacji do zespołów szkół.

W dwóch pierwszych sprawach prawnicy wojewody nie dopatrzyli się naruszenia prawa.

Ich zdaniem konsultowane ze związkami zawodowymi może być zarówno uchwała o zamiarze jak i uchwała o likwidacji szkoły. W związku z tym dopiero w przypadku nieskonsultowania tych ostatecznych projektów doszłoby do naruszenia prawa. Prawnicy wojewody uznali również, że projekty intencyjne zostały skierowane do zaopiniowania przez dwie komisje Rady Miejskiej, choć komisje nie wydały opinii co do poszczególnych projektów.

Zdaniem wojewody Jolanty Chełmińskiej wątpliwości prawne pojawiły się jednak w przypadku dziewięciu uchwał o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład zespołów szkół bądź zamiaru likwidacji całych zespołów. Wojewoda przywołała orzeczenie WSA w Gliwicach, który uznał, że nie może być zlikwidowana szkoła, która jest częścią większej struktury. Żeby zlikwidować taką szkołę najpierw należy wyłączyć ją z zespołu, ewentualnie trzeba rozwiązać cały zespół.

"Ponieważ sami mamy wątpliwości, będziemy kierować skargę do WSA w Łodzi, bo nie chcielibyśmy stosować nadinterpretacji" - poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej Jolanta Chełmińska. Sprawa dotyczy pięciu szkół w zespołach i czterech zespołów szkół.

Jak przyznała dyrektor wydziału prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Elżbieta Staszyńska, złożenie skargi do sądu o stwierdzenie nieważności uchwał nie wstrzymuje prowadzenia procedury likwidacyjnej przez miasto.