Poinformował o tym podczas corocznego wojewódzkiego Forum Sołtysów w Katowicach Jerzy Motłoch, dyrektor wydziału terenów wiejskich w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego.

Docelowo, w ok. dwuletniej perspektywie, przygotowany ma zostać program strategiczny dla rolnictwa i obszarów wiejskich tego regionu, wcześniej miałby powstać poświęcony tym kwestiom ogólniejszy dokument. W najbliższych tygodniach sprawa ma stać się przedmiotem obrad zarządu woj. śląskiego.

O założeniach dokumentu mówił w czwartek dr inż. Wojciech Sroka z Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jak wyjaśnił, w regionie brak do tej pory dokumentu mogącego być bazą źródłową dla opracowywania powiatowych czy gminnych planów rozwoju obszarów wiejskich. Woj. śląskie nie ma też aktualnych kompleksowych opracowań oceniających stan rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz planujących ich rozwój.

Opracowania takie są potrzebne, aby właściwie alokować i wykorzystać środki unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, tym bardziej, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prawdopodobnie pojawi się możliwość budowy regionalnych podprogramów tematycznych. Podprogramy te mają dokładnie trafiać w konkretne regionalne potrzeby.

Na podstawie dotychczasowych analiz specjaliści krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego zaproponowali pięć celów strategicznych dla woj. śląskiego: wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, wzrost bezpieczeństwa żywnościowego oraz poprawa jakości produktów rolnych, ochrona środowiska przyrodniczego i adaptacja do zmian klimatu oraz kształtowanie struktury agrarnej i porządkowanie przestrzeni obszarów wiejskich.

Eksperci w planowanych pracach nad dokumentem zamierzają posłużyć się m.in. ankietami wypełnianymi wśród liderów lokalnych społeczności. Ankietowani będą w nich proszeni o wskazanie najważniejszych - ich zdaniem - problemów i potrzeb w ich gminach poprzez wybór konkretnych kwestii odnoszących się do planowanych celów strategicznych dokumentu. Ankiety takie rozdano podczas czwartkowych obrad Forum Sołtysów.

Zespół mający pracować nad dokumentem dla woj. śląskiego - prof. Wiesław Musiał, prof. Józef Kania, a także m.in. dr Sroka - pracował już wcześniej nad podobnym opracowaniem dla woj. małopolskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!