"W czwartek w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych" - poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach.

Według inspekcji, w czwartek jakość powietrza na większości obszaru woj. śląskiego będzie dobra, tym samym nie ma przeciwskazań dla aktywności na wolnym powietrzu. Jedynie w środkowej części regionu, ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana, co oznacza miejscami niewielkie przekroczenia norm i nieco gorsze warunki do przebywania na zewnątrz.

Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów - dobra, 61-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-140 mikrogramów - dostateczna, 141-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc., które wystąpiło w wielu miejscach woj. śląskiego w ostatnich dniach, oznacza alarm smogowy.

Według prognozy, także w piątek jakość powietrza w większej części woj. śląskiego będzie dobra, jednak w środkowej części regionu oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej nadal będzie to jedynie "umiarkowany" stopień.

W środę, kiedy pojawiły się pierwsze symptomy zmiany pogody i ustępowania smogu, dopuszczalne średnie stężenia zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu w ujęciu 24-godzinnym były jeszcze przekroczone na stacjach pomiarowych w Tychach (o 476 proc.), Żywcu (o 432 proc.), Zabrzu (o 324 proc.), Dąbrowie Górniczej (o 318 proc.), Gliwicach (o 284 proc.), Sosnowcu (o 276 proc.), Katowicach (o 256 proc.), Częstochowie (o blisko 200 proc.), Rybniku (o 156 proc.), Wodzisławiu Śląskim (o 154 proc.), Złotym Potoku w gminie Janów (o 56 proc.) oraz Bielsku-Białej (o 24 proc.). W Żywcu o 29 proc. przekroczona była też norma stężenia dwutlenku siarki.

Według raportu WIOŚ, w regionie nie wystąpiły w środę przekroczenia wartości i dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu, jednogodzinnych dwutlenku siarki, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu.