W programie rolnym SLD stawia m.in. na gospodarstwa rodzinne, jako "podstawowy filar lewicowej polityki rolnej", zrównanie dopłat bezpośrednich do poziomu państw "starej UE", reorganizację KRUS i wprowadzenie dopłat do ubezpieczeń społecznych, powszechne ubezpieczenia produkcji rolnej z udziałem środków budżetu państwa i wprowadzenie mechanizmów chroniących polski rynek rolny.

Piszemy nowy program SLD - ten, który zapowiadaliśmy od dawna. Dziś jesteśmy partią opozycyjną, ale mamy nadzieję, że po wyborach parlamentarnych SLD będzie miał zdecydowanie większą moc sprawczą. Liczymy, że być może weźmiemy współodpowiedzialność za losy państwa i wtedy, o czym mówimy do dawna, będziemy mogli zrealizować ten program - podkreśliła wiceszefowa SLD Katarzyna Piekarska.

Jak dodała, politykom Sojuszu zależy na spójnym, lewicowym programie, który odpowie na pytanie: "jakiej Polski chce SLD".

Według rzecznika partii Tomasza Kality, wstępny zarys programu jest już gotowy. Nad propozycjami Sojuszu pracuje kilka zespołów, w tym: gospodarczy, społeczny, rolny, zdrowotny i infrastrukturalny.

Jak wynika ze wstępnych, roboczych założeń programu, ma być on podzielony na 5-7 najważniejszych obszarów. W obszarze gospodarki Sojusz chce zająć się m.in. uproszczeniem systemu podatkowego, określeniem modelu gospodarki w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także prywatyzacją.

Program w zakresie polityki społecznej i bezpieczeństwa zdrowotnego zakłada m.in. walkę z biedą i wykluczeniem społecznym, powszechny dostęp do leczenia i leków z poszanowaniem praw pacjenta, minimalne wynagrodzenie na poziomie minimum 50 proc. średniej krajowej oraz podwyższenie progów uprawniających do świadczeń społecznych.

Przywrócenie opiekuńczej i wychowawczej roli szkoły i zapewnienie odpowiedniego finansowania szkół i placówek opiekuńczych - to z kolei zadania z zakresu oświaty i nauki, jakie w swoim programie stawia Sojusz.

Sojusz chciałby także przygotować Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego do 2020 roku oraz uproszczenia procedur budowlanych dla inwestorów. Planuje też opracować program naprawczy dla polskich kolei, przygotowanie mechanizmów zapewniających pełne wykorzystanie środków unijnych na inwestycje drogowe i kolejowe, a także zapewnienie mieszkańcom pełnego i bezpłatnego dostępu do internetu.