OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ
Dorzecze Wisły
Stan wody (12.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Rabie, Dunajcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Białej Tarnowskiej, Sanie, Narwi i Biebrzy.

Dorzecze Odry
Stan wody (12.04.2013) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Strzegomce, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Noteci, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na dolnej Odrze, Małej Panwi, nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Kaczawie i Warcie.

Rzeki Przymorza
Stan wody (12.04.2013) w rzekach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie.. Stan niski obserwowano na Słupi.

Uwaga!
12.04.2013 (godz. 08:00) stan alarmowy został przekroczony :
- w dorzeczu Wisły na 13 stacjach wodowskazowych - maksymalnie w Strzyżowie na Bugu o 68 cm.
- w dorzeczu Odry na 7 stacjach wodowskazowych - maksymalnie w Korzeńsku na Orli o 52 cm.
Stan ostrzegawczy przekroczony jest na 26 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 44 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry i na jednej stacji rzek Przymorza.

Ostrzeżenia hydrologiczne i informacje o niebezpiecznych zjawiskach
W dniu 12.04.2013 o godzinie 13:30 obowiązywały ostrzeżenia 3 stopnia (w skali 3 stopniowej) dla:
- województwa lubelskiego (Wieprz, Tyśmienica, Bug, Krzna)
- województwa podlaskiego (Bug)
-województwa mazowieckiego: Wisła (Kępa Polska), Pilica (Białobrzegi), Bug (od Frankopola), Liwiec (Zaliwie)-powyżej stanów alarmowych; Wisła (Wyszogród), Pilica (Nowe Miasto), Wkra-powyżej stanów ostrzegawczych,
- województwa świętokrzyskiego (Nida, Czarna Staszowska, Koprzywianka, Kamienna)

Ponadto obowiązywały informacje o niebezpiecznych zjawiskach hydrologicznych stopnia 2 (w skali 3 stopniowej) dla:
- województwa śląskiego (Odra i Olza),
- województwa łódzkiego i wielkopolskiego (górna i środkowa Warta, Prosna i ich dopływy, Pilica i Bzura),
- województwa dolnośląskie (Odra, Nysa Kłodzka, Bóbr, Nysa Łużycka, Barycz)
- województwo opolskie (Odra, Opawa, Osobłoga),
- województwo kujawsko-pomorskie (Wisła w okolicy Chełma),
- województwo lubuskie (Odra poniżej Głogowa),
- województwo podkarpackie (San i Wisłok wraz z dopływami).