Dyskusję zorganizowano w związku z kończącymi się obchodami XXX rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność" i wydaniem książki A. W. Kaczorowskiego, T. Kozłowskiego i J. Olaszka „Solidarność Rolników" oraz A. Kaczorowskiego „30-lecie rejestracji NSZZ RI Solidarność 1981-2011. Kalendarium Związku".
- Dyskusja zakończyła się postulatem do IPN, aby nadal prowadził badania nad tym problemem - mówi Andrzej W. Kaczorowski. - Jest to tym bardziej ważne, że wiele problemów jest wciąż aktualnych i nierozwiązanych, np. emerytury dla rolników, samoorganizacja wsi, grupy producenckie. Podobał się artykuł? Podziel się!