Ich spotkanie odbyło się w przeddzień 16. Ogólnokrajowej Pielgrzymki Sołtysów i Mieszkańców Wsi do Matki Bożej Licheńskiej, której organizatorem jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (KSS). W niedzielnych uroczystościach zapowiada udział kilka tysięcy rolników.

W przyjętym na seminarium stanowisku, jego uczestnicy napisali m.in., że ogólnopolskiemu programowi "Odnowa wsi", finansowanemu z pieniędzy unijnych, sprzyjać będzie rozszerzenie listy jego beneficjentów, m.in. o organizacje pozarządowe. Uznali też, że odnowa wsi ma także wymiar moralny, a to "może się odbywać także przez ukazywanie materialnego wymiaru sensownego życia".

Dyrektor generalny KSS Grzegorz Siwiński przypomniał, że w latach 2004-2006 polskie wsie otrzymały z programu "Odnowa wsi" pieniądze na realizację około 2 tys. projektów. Fundusze można było przeznaczyć m.in. na budowę świetlic i domów kultury, placów zabaw dla dzieci, rewitalizację zabytków. Kolejna transza pieniędzy popłynie na wieś w ramach projektu na lata 2007-2013.

"Zdobyć pieniądze to dopiero połowa sukcesu. Zdarza się bowiem, że piękna świetlica świeci pustkami" - ubolewał Siwiński.

Uczestnicy seminarium z nadzieją przywitali propozycję ustawy o funduszu sołeckim. Ma on szanse zwiększyć aktywizację wsi i być elementem jej wsparcia. Dzięki funduszowi wsie otrzymałyby na swoje działania część pieniędzy płaconych gminie w ramach podatków - mówiono. "Uchwalenie ustawy da bodziec prorozwojowy terenom wiejskim. (...) Ustawa ta pozwoli na uniezależnienie się społeczności wsi od lokalnych uwarunkowań politycznych" - podkreślił prezes KSS, senator Ireneusz Niewiarowski (PO).

KSS powstało w 1994 r. Zrzesza 28 lokalnych stowarzyszeń sołtysów z terenu całego kraju, liczących około 15 tys. osób. Misją KSS jest wspieranie obszarów wiejskich poprzez rozwój samorządności, aktywności społecznej i lokalnej demokracji.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!