- Z prezentowanych w raporcie danych wynika, że niewielki, 0,7 proc. w ujęciu rocznym (tj. w porównaniu I kwartału br. z I kwartałem ub.r.), wzrost ogólnej liczby pracujących był efektem rosnącego zatrudnienia w sektorze usług (o 1,7 proc.), utrzymującego się na niezmienionym poziomie zatrudnienia w sektorze przemysłowym oraz spadku zatrudnienia w sektorze rolniczym (o 2,3 proc.). – tak Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedział  na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie spadku zatrudnienia w przemyśle i w rolnictwie.

Podobał się artykuł? Podziel się!