W dniach od 14 września do 23 października 2009 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. godz. 2400, odbył się spis próbny do Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Przeprowadzono go na terenie czterech wybranych gmin: Gniezno – gmina wiejska w powiecie gnieźnieńskim w województwie wielkopolskim; Kamień – gmina wiejska w powiecie rzeszowskim w województwie, podkarpackim;
o Kołobrzeg – gmina wiejska w powiecie kołobrzeskim w województwie zachodniopomorskim, Rutki – gmina wiejska w powiecie zambrowskim w województwie podlaskim.

Spis próbny objął blisko 3700 gospodarstw rolnych. Badane były wszystkie gospodarstwa rolne, których użytkownikami są osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Spis próbny został poprzedzony obchodem przedspisowym. W spisie próbnym bierze udział 42 rachmistrzów spisowych. Ten najważniejszy etap przygotowań do PSR 2010 został zorganizowany w celu sprawdzenia rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w spisie powszechnym, a zwłaszcza: o sprawdzenia skuteczności zastosowanych metod zbierania danych oraz weryfikacja jakości danych, o sprawdzenia możliwości konstruowania modeli matematycznych przy opracowaniu wyników spisu, o sprawdzenia możliwości weryfikowania próby do dalszych badań statystycznych.

Dane w spisie próbnym, w pierwszej kolejności, zostały zebrane ze źródeł administracyjnych i wprowadzone do elektronicznego formularza gospodarstwa rolnego. Są to dane o rolniku i jego gospodarstwie rolnym, m.in. dane adresowe, jak i ogólne informacje dotyczące gospodarstwa rolnego (powierzchnia ogólna gospodarstwa, powierzchnia użytków rolnych, gruntów leśnych w gospodarstwie, liczba zwierząt gospodarskich itp.). Następnie informacje te podczas spisu próbnego są weryfikowane i uzupełniane przez użytkowników gospodarstw rolnych. Pozostałe dane, niewystępujące w systemach informacyjnych, są zbierane od respondentów za pomocą następujących metod: od 14 września do 16 października 2009 r. prowadzony był samospis internetowy (CAII – Computer Assisted Internet Interview), od 21 września do 23 października 2009 r. ankieterzy statystyczni przeprowadzają wywiady telefoniczne z użytkownikami (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), od 21 września do 23 października 2009 r. rachmistrze spisowi prowadzą wywiady
bezpośrednie z użytkownikami, rejestrowane na przenośnym urządzeniu elektronicznym typu hand-held (CAPI – Computer Assisted Personal Interview).