O Agencji Nieruchomości Rolnych jest głośno w związku z zadaniami, jakie nałożył na nią rząd.

Dr Tomasz Nawrocki - prezes ANR - nieraz podkreślał,  mówiąc o priorytetach w działalności agencji, że najważniejszym z nich są potrzeby budżetowe państwa.

- W tym roku mamy odprowadzić do budżetu 2 mld zł - powiedział Nawrocki podczas gali finałowej podsumowującej działalność przedsiębiorstw rolnych w Polsce.

- Dlatego ANR nie wycofuje się ze sprzedaży gruntów, a ziemię będziemy proponować do zakupu dzierżawcom, w ramach pierwszeństwa nabycia - powiedział szef ANR.

Drugim priorytetem dla ANR jest restrukturyzacja spółek strategicznych.

Agencja będzie w ramach swojej grupy podnosić ich efektywność ekonomiczną, ale nie zostaną one wystawione na sprzedaż.

ANR sprawuje nadzór nad 49 spółkami.

Spółki nadzorowane przez ANR

Spółki hodowli roślin:
"DANKO" Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o.o.
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze "POLAN" Sp. z o.o.
SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Produkcja i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Sp. z o.o.

Ośrodki Hodowli Zarodowej oraz przedsiębiorstwa ogólnorolne:
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" Sp. z o.o.
"Mścice" Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt Zarodowych "Żołędnica" Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o.
Hodowla Zarodowa Zwierząt Knyszyn Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych z Chodeczku Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o.
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane "Gałopol" Sp. z o.o.
Czerniejewskie Przedsiebiorstwo Rolno-Usługowe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.