Stanisław Gawłowski, wiceminister, poinformował, że spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących m.in. do: melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych oraz utrzymywania wód. Spółka wodna powinna być finansowana ze składek członków. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz dotacji jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do wymagań przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

Zdaniem resortu obecna sytuacja zmusza do poddania w wątpliwość zasadność funkcjonowania spółek wodnych w dotychczasowym kształcie, a do wprowadzenia zmian w tym zakresie niezbędne jest uchwalenie nowego prawa wodnego.

W dyskusji posłowie podkreślali decydujący wpływ melioracji wodnych oraz racjonalnej gospodarki wodnej na stan polskiego rolnictwa. Podkreślali słabość rozwiązań prawnych i organizacyjnych, nieprecyzyjne rozdzielenie pomiędzy resorty środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi kompetencji i odpowiedzialności.

Podobał się artykuł? Podziel się!