To już jedenasta edycja konkursu „Sposób na Sukces". Jak zmieniał się konkurs, jak zmieniali się jego uczestnicy w ciągu tych 11 lat?
- Jedenaście lat organizacji konkursu „Sposób na Sukces" to efekt wspólnych działań Centrum Doradztwa Rolniczego oraz partnerów konkursu: organizacji i instytucji oraz mediów skupionych wokół idei promocji i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje od początku jego uruchomienia w 2000 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi. Efekt działań partnerów to blisko 500 wyłonionych przedsięwzięć. Z ogromną satysfakcją obserwuję, że firmy nagrodzone w konkursie pomimo zmiennych warunków społeczno-gospodarczych rozwijają się, tworząc kolejne miejsca pracy i umacniają swoją pozycję na rynku.

Jak można ocenić realizację celu konkursu? Co jest największym sukcesem "Sposobu na Sukces"?
Upowszechnianie konkretnych przejawów przedsiębiorczości staje się inspiracją dla mieszkańców wsi szukających pomysłu na podjęcie własnej działalności. Motywuje do działania i utwierdza w przekonaniu, że istnieje wiele pomysłów na osiągnięcie ekonomicznego sukcesu nawet w warunkach trudnych, w małych miejscowościach, z daleka od wielkich aglomeracji i rynków zbytu, gdzie barier w prowadzeniu działalności jest więcej. Sami laureaci często mówią, że budują swój sukces od zera, wykorzystując jedynie lokalne zasoby, własną wiedzę i umiejętności. Promocja takich właśnie przedsięwzięć stanowi o sukcesie konkursu.
Badania ankietowe przeprowadzone wśród laureatów konkursu z okazji jego dziesięciolecia wskazują na postawę determinacji i codziennego wysiłku, odwagi i konsekwencji w realizacji zamierzonych celów. Cel ekonomiczny realizowany jest jednak z troską o środowisko lokalne, tworzenie miejsc pracy i aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych. Promocja takich postaw jest jak najbardziej wskazana i pożyteczna. Pozwala przełamywać bierność, pozwala dostrzegać mieszkańcom obszarów wiejskich nowe możliwości, zaraża optymizmem. Najważniejsze jest to, że ludzie podejmujący działalność uwierzyli w siebie i mimo przeciwności realizują swoje marzenia.