Przekroczenie uprawnień w celu uzyskania korzyści – taki zarzut postawiła prokuratura Lucjanowi Z. W listopadzie ubiegłego roku sprawa trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ.

Prokura informowała wówczas, że Lucjan Z., będąc zobowiązany do nadzoru nad spółką Elewarr podlegającą pod ARR, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści dla Andrzeja Śmietanko, poprzedniego prezesa, tak aby umożliwić mu dalsze pobieranie wynagrodzenia z pominięciem ustawy kominowej, zatwierdził nowy regulamin organizacyjny Elewarru, którego skutkiem było m.in. utworzenie stanowiska dyrektora generalnego spółki – bez określenia jego zakresu obowiązków i wskazania zakresu odpowiedzialności, a także z pozbawieniem go kontroli ze strony rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników w szczególności co do  stosunku do umowy o pracę i przyznanego mu jednoosobowo wynagrodzenia.

Jak dowiadujemy się w Sądzie Okręgowym, termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. W pierwszej kolejności sąd wyznacza terminy w sprawach, w których orzeczono areszt. 

Podobał się artykuł? Podziel się!