Do 18 października każdy pracownik i plantator spółki związany z nią umową kontraktacji buraków cukrowych powinien sprawdzić, czy jego nazwisko znajduje się na liście osób uprawnionych do nabycia akcji oraz, czy jego dane są prawidłowo zapisane. Listy dostępne są w Oddziałach Spółki, jej Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie. Na miejscu można sprostować ewentualne pomyłki. Natomiast w przypadku gdy ktoś został pominięty, powinien od 19 października do 1 listopada br. złożyć pisemną reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu złożenia przez specjalne trzyosobowe komisje, powoływane przez Zarząd Spółki w poszczególnych Oddziałach. W ich skład wchodzić będzie m.in. przedstawiciel Izby Rolniczej z danego obszaru. Tylko osoby, które znajdą się na finalnej liście uprawnionych będą mogły kupić akcje KSC S.A.

Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym, czyli pracownikom i plantatorom, 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79 proc. kapitału zakładowego KSC S.A. Cena jednej akcji wynosi 1,60 zł. Oferta publiczna została podzielona na dwie transze: preferencyjną, w której znajduje się 313 045 608 akcji oraz standardową z 464 735 609 akcjami.

W obu transzach zapłata za akcje może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest natomiast możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, której udziela sama Spółka. Udzielone wsparcie finansowe ma pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20 proc. ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje.

Od 5 października trwa już przyjmowanie wniosków na pożyczkę na opłacenie pierwszej raty (20% wartości akcji nabywanych w transzy preferencyjnej). Wnioski będą przyjmowane do 4 listopada br. w Oddziałach Spółki, Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie - zgodnie z miejscem zatrudnienia lub umową kontraktacji. W miejscach tych oraz na stronie internetowej Spółki można również znaleźć wzory formularzy wniosków do wypełnienia.

W transzy preferencyjnej jedna osoba uprawniona będzie mogła złożyć zapis podstawowy (od 1000 do 17 650 akcji) oraz zapis dodatkowy (od 1 do 52 695 akcji). Jeśli zapisy dodatkowe będą opiewać na większą liczbę akcji niż przewidziano w tej puli, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. W transzy standardowej jedna osoba może złożyć zapis na minimum jedną, a maksymalnie 38 818 800 akcji. Jeśli popyt przewyższy podaż, także zapisy w transzy standardowej mogą ulec proporcjonalnej redukcji. Jedna osoba uprawniona może w ramach złożonych zapisów kupić maksymalnie 5% oferowanych akcji.