Rada Naukowa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w wyniku konkursu wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu. Jest nim prof. Andrzej Kowalski, dotychczasowy szef.

Propozycję tą Rada Naukowa Instytutu przekazała ministrowi rolnictwa, Markowi Sawickiemu, który podejmie decyzję, kto zdobędzie stanowisko dyrektora. Jeśli decyzja, co do prof. Kowalskiego, będzie negatywna, wówczas ponownie zostanie ogłoszony konkurs. Nowa kadencja na szefa IERiGŻ ma trwać cztery lata, dotychczas okres ten był dłuższy i wynosił 5 lat.

Podobał się artykuł? Podziel się!