W czwartym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2011 r., stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w dalszym ciągu ujemne prawie w całej Polsce (z wyjątkiem Zachodnich Beskidów).


W porównaniu do stanu prezentowanego w trzeciego komunikacie, nastąpił wzrost wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego prawie we wszystkich badanych miejscowościach. Średni wzrost KBW dla Polski wyniósł 9 mm, co oznacza, że deficyt wody dla roślin uprawnych nieco zmalał. Na obszarach o największym zagrożeniu suszą (woj. lubuskie i wielkopolskie) deficyt zmalał o ok. 15 mm, ale nadal jest wysoki i wynosi od -160 do -229 mm. Podobnie zmalał deficyt wody na wschodzie kraju (woj. podlaskie i lubelskie) i nie stwierdza się już zagrożenia suszą w tej części Polski. Deficyt wody wzrósł natomiast o ok. 15 mm na Pobrzeżu Gdańskim oraz na Wzniesieniach Południowomazowieckich w ostatnim, sześciodekadowym okresie.

Nieznaczne zmniejszenie deficytu wody nie oznacza radykalnej poprawy zaopatrzenia roślin w wodę, susza nadal utrzymuje się na znacznej powierzchni kraju obejmując 18,3 proc. gruntów ornych Polski (10 dni temu występowała na powierzchni 24,4 proc.) powodując dalsze straty w plonach.

Zagrożenie suszą względem sytuacji sprzed 10 dni jest mniejsze, ubyło 132 gmin zagrożonych suszą. Susza pod koniec czerwca występowała w 1122 gminach Polski (36,6 proc. gmin) skupionych w 9 województwach. W porównaniu z poprzednim raportem nie występuje już zagrożenie suszą w województwie opolskim, śląskim i lubelskim.

Podobał się artykuł? Podziel się!