Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Autor: GUS

Opis: Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Dane pozyskane z badania będą wykorzystywane do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej.
Badaniem zostaną objęte:
- wylosowane gospodarstwa rolne osób fizycznych (ok. 200 tys. gospodarstw rolnych),
- gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej.
Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy. Badanie struktury gospodarstw rolnych jest obowiązkowo przeprowadzane we wszystkich krajach członkowskich, zgodnie z kalendarzem i standardami Unii Europejskiej.
Temu obowiązkowi podlegają:
1. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym użytkownika,
2. Osoby działające w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Osoby udzielające odpowiedzi zobowiązane są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu R-SGR.

Dane do Badania Struktury Gospodarstw Rolnych zbierane są na sprawozdaniu/kwestionariuszu R-SGR.
Gromadzenie danych będzie się odbywać następującymi metodami: