Tematem przewodnim spotkania (7 maja 2015 r.) była dyskusja z absolwentami kierunków Rolnictwo i Biologia na temat wpływu uczestnictwa w życiu organizacji studenckich takich jak koła naukowe, na kształtowanie dalszej ścieżki zawodowej.

Spotkanie rozpoczęła dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii prof. dr hab. Grażyna Garbaczewska oraz przewodniczący komitetu ds. organizacji obchodów 200-lecia Wydziału Rolnictwa i Biologii prof. dr hab. Jan Rozbicki.

Dalej głos zabrał Karol Walczak, zastępca dyrektora Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości SGGW i Uczelni Łazarskiego. W krótkim wystąpieniu przedstawił działalność inkubatorów jako komórek ułatwiających rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej i zachęcał młodzież do korzystania z usług.

W spotkaniu uczestniczył także dr inż. Bogumił Rzeźnicki, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rzeźnicki studiował na kierunku Rolnictwo, a następnie napisał pracę doktorską. Jak podkreślił, wiedza nabyta na uczelni bardzo mu się przydaje w pracy zawodowej, a sam program nauczania jest według niego dobry, ale do tego trzeba starać się jak najwięcej uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania i wiedzę praktyczną.

Następnie o chwilach spędzonych w kołach naukowych i tym jakie korzyści te organizacje dały po studiach opowiadali absolwenci Wydziału Rolnictwa i Biologii. Wśród nich byli członkowie Koła Naukowego Rolników: dr inż. Jan Golba, p.o. dyrektora ds. certyfikacji w jednostce certyfikującej produkty rolnictwa ekologicznego Agro Bio Test, Marcin Chojecki, menadżer ds. produktu w BASF Polska oraz nasz dziennikarz: Karol Hołownia, który ukończył SGGW na kierunku Rolnictwo i działał w KNR w latach 2000-2005.

Wśród prelegentów – byłych członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów - znaleźli się: dr Marcin Paskudnik Sulwiński, doktorant na UW na Wydziale Biologii w zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, dr inż. Maciej Kamaszewski, adiunkt w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa WNoZ SGGW, mgr Stanisław Łoboziak, koordynator laboratorium biologicznego w Centrum Nauki Koperniki dr Piotr Grochowski, specjalista ds. genetyki w Dziele Aparatury Naukowej w firmie KAWA.SKA