Na konferencji prasowej, podsumowującej 100 dni działalności resortu rolnictwa, Sawicki poinformował, że ważną sprawą było uporządkowanie sytuacji w agencjach rolnych. Jak wyjaśnił, chodziło o to, by usprawnić dystrybucję pieniędzy z funduszy europejskich.

Minister zwrócił też uwagę, na niską cenę wieprzowiny. "Przez ostatnie dwa lata, poza jednym kwartałem, sprzedaż żywca wieprzowego była prowadzona po cenach niższych do kosztów wytwarzania. Tak długo wytrzymać się nie da i rolnicy dzisiaj po dwóch latach takiego kryzysu, potęgują swój sprzeciw i swój protest" - podkreślił.

"Gdyby nie uruchomiono i otwarto rynków trzecich, to mielibyśmy dopłaty eksportowe, tylko nie byłoby do kogo eksportować" - dodał.

W ramach wsparcia eksportu ze środków unijnych na pierwszy kwartał tego roku, Agencja Rynku Rolnego podpisała już kontrakty na ponad 12 tys. ton mięsa i przetworów eksportowanych na rynki trzecie. Mówiąc o rynkach Sawicki zwrócił uwagę, że oprócz rynku rosyjskiego, mamy uruchomiony rynek amerykański, marokoński, Hong-Kongu, Bangladeszu, chorwacki i ukraiński.

Poza tym - jak podkreślił minister - w trakcie prac legislacyjnych jest 17 projektów ustaw oraz 80 rozporządzeń. Wśród ważnych ustaw minister wymienił dwie, które już są w Sejmie: o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i o zawodzie lekarza weterynarii oraz izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Dodał, że bardzo zaawansowane są prace nad dwoma innymi projektami. Chodzi o reformę systemu ubezpieczeń społecznych rolników - reforma KRUS i kwestię związaną z ustawą o funduszach promocyjnych. Zapowiedział, że w najbliższym czasie planuje rozpocząć dyskusję nad systemem ubezpieczeń rolniczych.

Dla Sawickiego bardzo ważna jest kwestia dialogu społecznego. Zapewnił, że na co dzień omawia i uzgadnia ważne kwestie z przedstawicielami strony związkowej.

Poza tym jednym z ważnych celów ministra rolnictwa jest aktywność w strukturach UE kształtująca wspólną politykę rolną. "Odbyłem dwustronne spotkania ze wszystkimi ministrami rolnictwa UE" - podkreślił.

"Ważne sprawy dla polskiego rolnictwa, które wynikają z tych rozmów, to zgoda KE na to, aby do 2013 roku w Polsce można było stosować uproszczony system płatności" - powiedział. Według wcześniejszych ustaleń, już w roku 2009 Polska i 7 innych krajów UE miało przechodzić na system płatności do produkcji.

Minister dodał, że w Brukseli często spotyka się z oceną, iż od trzech miesięcy na Polskę w Unii patrzy się z nadzieją - jako na aktywnego uczestnika działań Wspólnoty, a nie tylko biorcę różnego rodzaju rozwiązań.

Dla ministra rolnictwa ważna jest też sprawa wykorzystywania energii odnawialnej. Podkreślił, że Polska chce być w tej dziedzinie liderem w zakresie planów przyszłościowych w Unii Europejskiej.

"Natomiast za biopaliwa polscy urzędnicy powinni się wstydzić" - powiedział. Obszar związany z dodawaniem biokomponetów do paliw powinien - zdaniem Sawickiego - zostać poddany grze rynkowej. "Tutaj już nic zrobić się nie da, a każde regulacje prawne okazują się być mało skuteczne" - dodał.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!