Autor: IUNG

Opis: Wartośco Klimatycznego Bilansu Wodnego, widocznie zagrożenie suszą w północno - zachodniej Polsce

W okresie od 11 maja do 10 lipca 2010 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski – podał IUNG.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Susza występuje w woj. lubuskim dla zbóż jarych uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich), grupa granulometryczna piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty oraz na glebach II kategorii (lekkich), grupa granulometryczna piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty. Poza tym zagrożenie suszą występuje dla zbóż jarych uprawianych na glebach I kategorii w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Zagrożenie suszą występuje również w uprawie roślin strączkowych uprawianych na glebach I kategorii na terenach woj. lubuskiego.

W pierwszej dekadzie lipca Polska pod względem termicznym temperatura była bardzo zróżnicowana, od wysokiej temperatury na północnym-zachodzie, gdzie średnia przekraczała 22°C po stosunkowo niską na południowym-wschodzie (17,5°C) – informują naukowcy z Puław.

W pierwszej dekadzie lipca pod względem opadów atmosferycznych Polska była zróżnicowana. Najwyższe opady przekraczające 50 mm wystąpiły na wschodzie i południowym-wschodzie. Na zachodzie kraju opady wynosiły od 10 do 20 mm. Niewielkie opady (kilka mm) wystąpiły w Polsce środkowej, północno-wschodniej, południowej w woj.: wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim (część północno zachodnia).

Utrzymuje się tendencja spadku wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego. Na większości obszaru Polski wartości KBW zmalały o 60&pide;100 mm. Mniejszy spadek wartości KBW od 10 do 30 mm wystąpił na wschodzie kraju.

Polska pod względem wartości KBW nadal jest bardzo zróżnicowana. Najniższe wartości KBW występują w północno-zachodniej części kraju (poniżej 100 mm), a zwłaszcza w północnej części województwa lubuskiego w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz w zachodniej części woj. wielkopolskiego (-160 &pide; -179 mm). Duży deficyt wody występuje również na pograniczu województw lubelskiego i mazowieckiego (-80 &pide;-99 mm).

źródło: farmer.pl/IUNG

Podobał się artykuł? Podziel się!