Zagrożenie suszą w tym okresie wystąpiło w jednej gminie Polski - gminie Kleszczów, w powiecie bełchatowskim. Susza wystąpiła wśród roślin strączkowych uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich; grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty).

- Wartości krytyczne KBW dla dziewiątego, dziesiątego oraz jedenastego okresu sześciodekadowego są takie same. Obecnie większość gatunków roślin strączkowych zakończyło już wegetację, dokonano lub dokonywane są zbiory tych roślin, więc występujące niedobory wody dla tej grupy roślin na obszarze gminy Kleszczów, pomimo przekroczenia wartości krytycznych, nie powinny spowodować strat w ich plonowaniu. Obszar z deficytem wody w tej gminie jest bardzo niewielki, więc jest to zatem potencjalne zagrożenie suszą - mówi dr hab. Doroszewski.

Na szczęście w najbliższym czasie zapowiadane są opady deszczu, co na pewno usprawni pracę wielu rolników.

- Jednocześnie rozpatrywany okres należy uznać za korzystny dla roślin uprawnych pod względem wilgotnościowym, albowiem nie wystąpiły obszary z nadmiarem wody, natomiast niewielki deficyt nie wywołuje negatywnych skutków w przebiegu wegetacji oraz strat w plonach - podaje dr hab. Doroszewski.

W lipcu Polska była bardzo zróżnicowana pod względem opadów atmosferycznych. Najniższe opady wystąpiły w południowo-wschodniej Polsce, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Nizinie Śląskiej oraz Południowowielkopolskiej (od 40 do 75 mm), co stanowiło 60-100 proc. normy wieloletniej (średnia z lat 1971-2000). W sierpniu stwierdzamy wystąpienie najwyższych opadów w południowo-zachodniej i północno-wschodniej części kraju (od 80 do 140 mm). Natomiast najniższe opady atmosferyczne odnotowano w Polsce środkowej, w pasie przebiegającym z północy na południe (w tym rejonie wynosiły one od 30 do 50 mm). W pierwszej dekadzie września na terenie całego kraju wystąpiły bardzo małe opady deszczu, od 2 do 12 mm lub w ogóle ich nie odnotowano (Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, zachodnia część Pojezierza Wielkopolskiego, Pobrzeże Szczecińskie oraz Bieszczady Zachodnie) - podaje IUNG.

Podobał się artykuł? Podziel się!