Susza głównie występowała w takich uprawach jak rośliny strączkowe, ziemniaki i krzewy owocowe, zwłaszcza na glebach lekkich i bardzo lekkich.


- Największa powierzchnia zagrożenia suszą spośród rozpatrywanych upraw występuje wśród strączkowych. Susza dla tej grupy roślin obejmuje 11,8 proc. powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 1294 gminach (42,2 proc. gmin kraju) - zauważa dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw. z IUNG.

Na drugim miejscu są ziemniaki. Problem występuje na 3,6 proc. powierzchni gruntów, w ponad 10 proc. gmin w kraju.

- W pierwszej dekadzie września temperatura powietrza na terenie kraju była bardzo zróżnicowana, bardzo ciepło było na zachodzie kraju od 15 do 16,5°C, a na wschodzie Polski było dużo chłodniej, od 11,5 do 14°C - podaje prof. Doroszewski.

Z kolei jeśli chodzi o opady deszczu to w pierwszych dniach września rozkład opadów atmosferycznych był bardzo podobny jak w sierpniu.

- Najniższe opady od kilku do 20 mm odnotowano w południowo-wschodnich oraz w północno-zachodnich rejonach kraju. Natomiast najwyższe opady wynoszące od 40 do 45 mm odnotowano (podobnie jak w sierpniu) na północnych obszarach Polski, na Pobrzeżu Koszalińskim - podkreśla naukowiec.

Podobał się artykuł? Podziel się!