Organizowane od 26 lat jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy św. błogosławione są misternie wykonane ze zbóż, kwiatów i owoców wieńce żniwne, przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje z całej Polski. W tym roku hasłem uroczystości było zawołanie "Do Matki Dobrego Pasterza".

Posłanie do rolników skierował prezydent Lech Kaczyński. W liście, który odczytał jego doradca Jan Krzysztof Ardanowski, prezydent podkreślił m.in. tradycyjnie mocne związki polskiej wsi z Kościołem. "Szacunek dla wykonywanej ciężkiej, godnej pracy, dziś nadal łączy się z wiernością wartościom chrześcijańskim i patriotycznym. Ta postawa tworzy wielką obywatelską i moralną siłę ludu polskiego" - napisał.

Lech Kaczyński dziękował rolnikom za ich codzienną pracę, wspominał też historyczne zasługi ruchu ludowego oraz organizacji rolniczych, które nie tylko w okresie komunizmu odegrały ważną rolę w polskiej drodze do wolności i demokracji, ale także przechowały na wsi zmysł i etos przedsiębiorczości.

"Jako prezydent RP składam hołd ofiarności i bohaterstwu wielu chłopskich pokoleń, które dla ojczyzny nie wahały się poświęcić wszystko, łącznie z własnym życiem (...). W imieniu całego narodu pragnę dzisiaj podziękować wszystkim polskim rolnikom i hodowcom za całoroczny trud, za ciężką codzienną pracę" - napisał prezydent.

O wsparcie dla rolników w trudnych procesach reform apelowali przedstawiciele duchowieństwa. Witając wiernych przeor Jasnej Góry, o. Roman Majewski podkreślił, by "w procesie koniecznych reform sprawy rolników były dostrzegane i rozwiązywane w duchu społecznej sprawiedliwości". O wszechstronne wsparcie społeczne dla wsi apelował także w homilii metropolita poznański, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

"Do czasu, aż na obszarze UE zacznie działać rzeczywiście wolny rynek, ograniczany obecnie m.in. dopłatami do rolnictwa czy wyznaczaniem limitów ograniczających produkcję rolną, należy zgłosić oczekiwania wobec polityków, aby udzielili pomocy rolnikom w planowaniu produkcji i w sprzedaży plonów i w rozwiązaniu problemów bezrobocia na wsi. Te postulaty skierowane są także pod adresem władz samorządowych" - mówił.