W konferencji wzięli udział: Philipp Merricks - wiceprezydent CLA z Wielkiej Brytanii oraz członek Zarządu ELO, Leszek Dereziński - prezes Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego, David Chmelik - przedstawiciel Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Budżetu, Prof. dr hab. Edward Majewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Patrick Weiss - przedstawiciel Syngenta Szwajcaria, Juliusz Młodecki - Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku oraz wielu innych przedstawcieli organizacji i stowarzyszeń producentów rolnych.

ELO i Syngenta wspólnie działają na rzecz nowatorskiego, proaktywnego i wspartego na konkretnych rozwiązaniach podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi i bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych. Podejście takie zakłada wsparcie dla celów dotyczących zazielenienia na poziomie gospodarstw rolnych. Za pośrednictwem „Wirtualnej Farmy" - niezwykłego połączenia zdjęć, filmów i prawdziwych plonów - uczestnicy spotkania mogli doświadczyć, w jaki sposób zrównoważone, intensywne rolnictwo może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.

- Obrzeża pól przeznaczone dla owadów zapylających, zakrzaczenia czy zadrzewienia, pomagają nam rozwiązać problem zanieczyszczeń i utraty siedlisk. Poprawnie wdrożone zapewniają wzrost pozytywnych efektów zewnętrznych obszarów wiejskich i bioróżnorodności. Nie twierdzimy iż rozwiążą one wszelkie problemy, ale jest to duży krok w stronę poprawy funkcjonowania gospodarstwa - powiedział Thierry de l'Escaille, Sekretarz Generalny ELO.

- Płodozmian w wielkotowarowym rolnictwie jest normalną praktyką i nie budzi to emocji. Za szkodliwe uważamy jednak obowiązek wyłączania z działalności produkcyjnej gruntów
w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na surowce do produkcji biopaliw. Unia Europejska powinna zrezygnować z odłogowania - zaznaczył Dr Waldemar Rolewski, Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

- Działając za pośrednictwem inicjatywy Multifunctional Landscapes, Syngenta nadaje nowy wymiar dyskusji na temat bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych promując przejście od pojedynczych działań na danym polu do myślenia w kategoriach całego krajobrazu i korzyści płynących z wielofunkcyjności. Dzięki współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami wypracowujemy praktyczne narzędzia dla rolników, które pozwolą im zwiększyć ekologiczną wartość ich ziemi oraz utrzymać poziom opłacalności - dodał Patrick Weiss, przedstawiciel Syngenta.