Ochrona zapylaczy ma polegać na zapewnieniu im właściwego środowiska naturalnego na użytkach rolnych poprzez wspieranie różnorodności biologicznej i zapewnienie zrównoważonego wzrostu w rolnictwie przy zachowaniu równowagi w środowisku naturalnym.

Zainicjowana przez Syngentę akcja jest oparta na badaniach naukowych i doświadczeniach rolników. Pomaga producentom rolnym w tworzeniu i zarządzaniu siedliskami zasobnymi w pyłek kwiatowy w kluczowych lokalizacjach w obrębie gospodarstwa, co wpływa pozytywnie na stan populacji owadów zapylających.

Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz produkcji wielu roślin uprawnych. Koszty zapylania przez pszczoły i inne owady zapylające ponoszone przez europejskich rolników szacowane są na około 5 mld Euro rocznie, natomiast wartość samych owadów zapylających dla globalnego ekosystemu jest szacowana na około 150 mld Euro rocznie.

Liczba zapylaczy w Europie uległa znacznemu zmniejszeniu w ostatnich latach. Do utraty siedlisk naturalnych tych owadów przyczyniają się dwa czynniki: utrata miejsc zdobywania pożywienia oraz obszarów hodowli.

Dla unijnego systemu wsparcia obecnie kluczowe jest zarządzanie środowiskiem. Ten aspekt szeroko pojętego rolnictwa zajmuje wysoką pozycję na liście priorytetów polityków, sprzedawców i konsumentów.

Operation Pollinator - Akcja na rzecz Owadów Zapylających daje praktyczne rozwiązania pomagające rolnikom w tworzeniu na terenie gospodarstw cennych środowisk naturalnych przyciągających owady zapylające.

Dzięki wykorzystaniu określonych technologii, z powodzeniem mogą być tworzone nowe siedliska naturalne, dostosowane do lokalnych warunków i owadów zapylających.

Monitoring prowadzony przez naukowców zajmujących się owadami pożytecznymi pokazał, że dzięki tworzeniu środowisk naturalnych dla owadów zapylających, w ciągu trzech lat liczba trzmieli może wzrosnąć nawet o 600 proc., motyli 12-krotnie, a innych owadów ponad 10-krotnie. Zwiększająca się liczba owadów zapylających została uznana za przyczynę wzrostu wydajności i jakości niektórych, kluczowych europejskich upraw rolnych.

Akcja stwarza również ogromną szansę stworzenia pozytywnego wizerunku przemysłu rolnego w odbiorze opinii publicznej. W najlepszy sposób pokazuje, że gospodarka rolna i właściwe zarządzanie ochroną środowiska naturalnego mogą współistnieć.

Podobał się artykuł? Podziel się!