Projekt o wartości ponad 470 tys. zł otrzymał dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-20 w wysokości prawie 345 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali w piątek marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik oraz starosta płocki Mariusz Bieniek.

System wczesnego ostrzegania obejmie gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Nowy Duninów, Słupno, Stara Biała oraz miasto i gminę Wyszogród. Powstanie tam w sumie 19 punktów alarmowych, które będą ostrzegały okoliczną ludność w przypadku pojawienia się nagłego zagrożenia.

- System wczesnego ostrzegania wpłynie na to, że mieszkańcy terenów, które zostaną nim objęte, ale też ci, którzy chcą tam inwestować, czy korzystać z walorów turystycznych regionu, poczują się bardziej bezpiecznie - powiedział starosta płocki.

Bieniek zaznaczył, że nowy system będzie kompatybilny w zainstalowanym wcześniej na terenie podpłockich gmin Gąbin i Słubice w ramach międzynarodowego projektu INARMA, który obejmuje działania na rzecz zapobiegania powodziom. System ten w położonych w sąsiedztwie Wisły miejscowościach: Juliszew, Wiączemin, Troszyn Polski i Dobrzyków zaczął funkcjonować w 2012 r., po powodzi, która dwa lata wcześniej dwukrotnie nawiedziła powiat płocki.

- Nowy system ostrzegawczy będzie uzupełniał się z już istniejącym, który został zainstalowany w dwóch gminach nadwiślańskich. Teraz cały powiat, zwłaszcza tam, gdzie te potencjalne zagrożenia są największe, będzie zabezpieczony kompleksowo - podkreślił starosta płocki. Dodał, że nowy system wczesnego ostrzegania ludności to system komputerowy, który połączony z syrenami alarmowymi będzie instalowany w wybranych miejscach w poszczególnych gminach.

Gmina Stara Biała sąsiaduje z kompleksem rafineryjno-petrochemicznym PKN Orlen w Płocku, największym tego typu w Polsce, natomiast w gminie Słupno zlokalizowana jest baza naftowa PERN, również jeden z największych takich obiektów w kraju. W ocenie płockiego starostwa, jednym z najpoważniejszych potencjalnych zagrożeń na terenie tamtejszego powiatu pozostaje nadal zagrożenie powodziowe dla gmin położonych nad Wisłą i rozpoczynającym się tam Zbiornikiem Włocławskim.

Bieniek przypomniał, że każdego roku w rejon powiatu płockiego spływ Wisłą z górnego jej biegu ok. 300 do 400 tys. metrów sześc. piachu i żwiru, co powoduje wyniesienie dna rzeki, a w przypadku wezbrania, grozi powodzią.