Jak poinformowano w biurze prasowym wojewody zachodniopomorskiego, protokoły z szacowania strat, sporządzone przez przedstawicieli komisji będą podstawą do ubiegania się przez rolników o przyznanie zasiłków celowych, uzyskanie kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR, o dopłaty do materiału siewnego, odraczanie i rozkładanie na raty płatności umów sprzedaży i dzierżawy oraz o ulgi w podatkach za 2011 na rzecz gmin i miast, a także o ulgi i odroczenie składek na rzecz KRUS.

Działająca przy wojewodzie komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołuje gminne zespoły na bieżąco, w miarę liczby wpływających do wojewody wniosków. Wnioski o szacowanie strat złożyło 36 gmin z woj. zachodniopomorskiego.

Straty są szacowane m.in. w południowo-zachodniej części regionu, gdzie na przełomie 2010 i 2011 r. wystąpiła powódź. W dziewięciu gminach (Ińsko, Przelewice, Tychowo, Wałcz, Białogard, Recz, Krzęcin, Tuczno oraz Bobolice) szacowane są szkody powstałe w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

Według danych z Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, w okresie od 1 kwietnia do 20 czerwca 2011 r. na terenie regionu, za wyjątkiem powiatów leżących w jego północnej części, wystąpiło zjawisko suszy. O oszacowanie skutków suszy zgłosili się burmistrzowie m.in. Białego Boru, Tychowa, Karlina, Tuczna, Choszczna, Bobolic oraz wójt Szczecinka.

W skład terenowych zespołów doradców wchodzą przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, gminy oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dane na temat wysokości oszacowanych szkód przekazywane są do ZODR w Barzkowicach i Wydziału Środowiska i Łowiectwa ZUW Podobał się artykuł? Podziel się!