Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba wystosował list do nauczycieli i uczniów w związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2013/2014.

„Polska i Europa potrzebują dziś młodych ludzi, takich jakich kształcą szkoły rolnicze -wychowywanych w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania prawa oraz szacunku dla pracy. Młodzieży, która w poczuciu odpowiedzialności za losy polskiej wsi i naszej ojczyzny będzie potrafiła sprawnie organizować się celem realizacji wartości wyniesionych z rodzinnych domów i szkolnych murów. Jestem głęboko przekonany, że uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 da początek wielu wspaniałym sukcesom zarówno młodzieży jak i całej kadrze pedagogicznej, czego Państwu, i nam wszystkim życzę z całego serca” – napisał minister.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty, minister rolnictwa prowadzi 45 zespołów szkół rolniczych, zlokalizowanych na terenie całego kraju (oprócz woj. pomorskiego).

Szkoły te mogą kształcić w zawodach określonych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej:

- technik inżynierii środowiska i melioracji

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik architektury krajobrazu

- technik hodowca koni

- technik ogrodnik

- technik pszczelarz

- technik rolnik

- technik rybactwa śródlądowego

- technik przetwórstwa mleczarskiego

- technik technologii żywności

- technik agrobiznesu

- technik weterynarii

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik turystyki wiejskiej

- kucharz

- ogrodnik

- pszczelarz

- rolnik

- rybak śródlądowy

- wędliniarz

- cukiernik

- piekarz

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!