ZBOŻA
Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 23-29 czerwca br. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 800ázł/t, tj. o 1,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 6,6 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednak w porównaniu do cen sprzed roku zboże to było droższe o 34 proc.

W ostatnim tygodniu czerwca za 1 tonę żyta konsumpcyjnego dostawcom płacono przeciętnie 681 zł, tj. znacząco (o 7,3 proc.) mniej niż tydzień wcześniej i o 6,7 proc. mniej niż przed miesiącem. Równocześnie cena tego ziarna była o 21 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie ub.r. Cena jęczmienia paszowego w tym czasie obniżyła się o 5,3 proc. i w dniach 23-29 czerwca br. wyniosła 680ázł/t. Ziarno to było o 4,5 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o ponad 24 proc. droższe niż przed rokiem.

"Na rynku zaczyna pojawiać się zboże z tegorocznych zbiorów importowane z południa Europy, co przyczynia się do spadku giełdowych cen ziarna" - napisano w analizie rynku.

MIĘSO
Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 23-29 czerwca za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali 4,29 zł/kg, tj. niespełna 2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku było to o prawie 7 proc. więcej.

Średnia cena żywca wołowego w ciągu tygodnia obniżyła się o prawie 1 proc., ale była o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i wyniosła 4,28 zł/kg. Jednocześnie żywiec ten był o niecałe 7 proc. droższy niż rok wcześniej.

Kurczęta typu brojler podrożały w ciągu tygodnia oraz w odniesieniu do cen sprzed roku o ok. 1 proc. W analizowanym okresie średnio w kraju płacono za nie 3,30 zł/kg, tj. o 2 proc. więcej niż przed miesiącem.

Za indyki dostawcy otrzymywali w tym czasie 4,46 zł/kg wobec 4,48 zł/kg tydzień wcześniej. W porównaniu do cen sprzed miesiąca i roku indyki były o ok. 2 proc. tańsze.

MLEKO
Utrzymuje się (zapoczątkowana w końcu maja) wzrostowa tendencja cen zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 23-29 czerwca producenci za OMP średnio w kraju otrzymywali 7,75 zł/kg, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed tygodniem i o 6,5 proc. więcej niż przed miesiącem. Aktualny poziom cen jest jednak o blisko 40 proc. niższy niż w porównywalnym tygodniu ub.r.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!