Jak powiedział wiceminister Tadeusz Nalewajk, przyjęto dwie ustawy wspierające PROW: ustawę o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej.

Została również przyjęta ustawa dotycząca finansowania obszarów wiejskich. Ministerstwo przygotowuje obecnie rozporządzenia wykonawcze, które dają możliwość wdrażania poszczególnych działań. Działań ma być 15 a poddziałań 35, do każdego z nich jest wskazane wydanie rozporządzenia wykonawczego. Rozporządzenia są konsultowane z samorządami, związkami rolniczymi i instytucjami okołorolniczymi.

Według Dariusza Niecia dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, w przy realizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 wydanych zostało 9 rozporządzeń, ostatnim z nich jest rozporządzenie ws. trybu przyznawania i zwrotu pomocy dla młodych rolników, czyli dziania Młody Rolnik. Termin ogłoszenia naborów został na to działanie podany 20 lipca. Termin naborów został ustalony na czas od 20 sierpnia do 2 września. Działanie to ma charakter premii w wysokości 100 tys. zł.

Uproszczeniem w porównaniu z poprzednim PROW jest to, że rozliczenie zamierzeń wskazanych w biznesplanie następuje w charakterze rzeczowym. ARiMR nie będzie rozliczała wysokości premii w zależności od posiadanych rachunków, czy dowodów o tożsamej wartości w zakresie zakupu. Dokumenty księgowe wskazujące na przykład na zakup maszyny czy urządzenia będą tylko sprawdzane przy ewentualnej kontroli.

Kolejne planowane nabory w 2015 r. to po pierwsze Modernizacja gospodarstw rolnych. Ogłoszenie terminu przyjmowania wniosków przewidywane jest w sierpniu.

Ogłoszenie terminu przyjmowania wniosków na działanie samorządowe Budowa lub modernizacja dróg lokalnych planowane jest również w sierpniu.

Także w sierpniu ma być ogłoszony termin naboru wniosków na działanie Wsparcie do przystępowania do nowych systemów jakości. Dotyczy to trzech systemów unijnych i siedmiu krajowych.

W ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w tym miesiącu przewidywane jest też ogłoszenie terminu naboru na Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności.

Na przełomie sierpnia i września ogłoszony zostanie termin naboru wniosków na Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

We wrześniu powinien być ogłoszony termin naboru na działanie Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych z wyłączeniem rolników indywidualnych. Jesienią planowane jest też ogłoszenie terminu naboru na działanie Restrukturyzacja małych gospodarstw. Terminy te mogą ulec nieznacznemu przesunięciu.

Na początku przyszłego roku mają być ogłoszone terminy naboru wniosków do działań Odnowa wsi i ochrona zabytków, czy wsparcie inwestycyjne samorządów w zaopatrzeniu w wodę.

Podobał się artykuł? Podziel się!