Trybunał odpowiedział w ten sposób na pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Rozporządzenie Rady Ministrów z sierpnia 2006 r. wyłączało z możliwości otrzymania pomocy osoby, które zapisały się same do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a nie należały do niej z mocy ustawy o KRUS.

Według Trybunału takie rozwiązanie jest zgodne z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej, państwa prawa oraz równości. Osoby należące do KRUS na własny wniosek, mają inne źródła dochodu, a osoby ustawowo objęte ubezpieczeniem - żyją tylko z gospodarstwa rolnego.

W ocenie Trybunału, rząd miał prawo skierować świadczenia z pomocy społecznej jedynie do grupy osób, które skutki suszy mogły odczuć w sposób najbardziej dotkliwy, gdyż ich działalność rolnicza stanowi jedyne (a nie dodatkowe) źródło dochodu.

"Podział w ustawie o KRUS na ubezpieczonych z mocy ustawy i na wniosek oznacza, że są to dwie odrębne grupy podmiotów, które mogą być różnie traktowane" - orzekli sędziowie. Zasiłki zgodnie z zasadami pomocy społecznej pochodziły z budżetu państwa, a nie ze składek i ograniczenie pomocy jedynie do rolników ubezpieczonych z mocy ustawy jest uzasadnione - orzekł TK.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!