Zmiana dotyczy obliczania masy ładunków drewna. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym masa zostanie ustalona na podstawie objętości i gęstości danego gatunku drzewa. Obie wartości zostaną przez siebie pomnożone i w ten sposób znana będzie masa przewożonego drewna.

Gęstości poszczególnych rodzajów drzew określą ministrowie środowiska oraz gospodarki w odpowiednich rozporządzeniach.

Obecnie, jak podaje dziennik, ustalanie masy przewozu drewna nie jest łatwe. A co za tym idzie firmy przewożące "naginają" przepisy i przekraczają górne limity nacisków osi pojazdu na drogi. 

Podobał się artykuł? Podziel się!