Polski Kongres Rolnictwa to wydarzenie cykliczne składające się z 10 spotkań na terenie całego kraju, jego trzecia edycja odbyła się w Poznaniu.

„Obecnie jednym z najważniejszych zadań resortu rolnictwa jest rozplanowanie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020" - powiedziała podczas otwarcia Kongresu podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk. Bowiem jak prognozują eksperci, to mogą być ostatnie tak duże środki przeznaczone na polską wieś i rolnictwo. Dlatego tak istotne jest ich właściwe rozdysponowanie, które ma przyczynić się do dalszego wzrostu konkurencyjności sektora.

Minister dodała, że „w kwietniu wysłaliśmy do Komisji Europejskiej projekt rozdysponowania 13,5 mld euro na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mam nadzieję, że w czwartym kwartale roku otrzymamy oficjalną odpowiedź, która da realne podstawy do wykorzystywania wsparcia".
W debacie otwierającej Polski Kongres Rolnictwa w Poznaniu uczestniczył także Piotr Walkowski, poseł na Sejm i prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

„Wielkopolska przoduje w produkcji zwierzęcej. Jesteśmy 1. producentem trzody chlewnej w kraju (udział na poziomie 32%), 2. w pogłowiu owiec. Wartość rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej to 13 miliardów, tym samym to 17,5% wartości krajowej". Na terenie województwa istnieje także wiele prężnych zakładów przetwórczych, w tym 100 młynów, ok. 1000 zakładów przetwórczych mięsa, 60 mleczarni.
O wielkopolskich sukcesach i działaniach Urzędu Marszałkowskiego opowiadał także Krzysztof Grabowski - członek zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Promujemy tradycję kulinarną regionu poprzez Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Na przestrzeni kilku lat liczba podmiotów, które posługują się znakiem wzrosła do 100". Przedstawiciel Urzędu podkreślił jednocześnie potrzebę wsparcia dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które pełnią ważną rolę. Między innymi poprzez organizację targów, szkoleń, seminariów czy poprzez sieci gospodarstw demonstracyjnych, które edukują uczniów szkół i uczelni rolniczych.

Trzecie spotkanie z cyklu Polskiego Kongresu Rolnictwa było wydarzeniem towarzyszącym II Powszechnej Wystawie Krajowej - Konkurencyjna Polska 1989-2014, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa, który przedstawił historię targów. Szczególnie skupiając się na wystawach rolniczych, z których Poznań słynie w całej Europie.