Do 23 marca ARiMR przekazała na konta bankowe rolników w sumie ponad 13 mld zł z tytułu tych dopłat. Płatności bezpośrednie otrzymało już ponad 97 proc. rolników, a dopłaty wspierające działalność rolniczą na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - ponad 98 proc. uprawnionych.

Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2009 r. czeka już tylko około 37 tys. rolników, ponieważ złożone przez nich wnioski były po kontrolach powtórnie sprawdzane bądź wnioskodawcy musieli złożyć dodatkowe wyjaśnienia. ARiMR, zgodnie z prawem, powinna zakończyć wypłatę dopłat bezpośrednich za 2009 r. do 30 czerwca br.

Dopłaty bezpośrednie otrzymuje blisko 1,4 mln rolników, dla których przewidziano za 2009 rok łącznie około 12,6 mld zł. a dopłaty ONW otrzymuje około 750 tys. rolników, którym ARiMR wypłaca z tego tytułu ponad 1,3 mld zł rocznie.

Na dopłaty obszarowe przewidziano kwotę o blisko 40 proc. wyższą od wypłaconej za 2008 rok co było wynikiem zarówno korzystnego kursu złotówki do euro jak i rosnącego z roku na rok poziomu dopłat w Polsce w stosunku do krajów tzw. starej 15.

Płatności do gruntów rolnych stanowią duże wsparcie dla rolników. Od lat Agencja realizuje je wzorcowo, czego nie można powiedzieć o płatnościach w ramach PROW.

Poziom dopłat bezpośrednich w Polsce w kolejnych latach od momentu wstąpienia do Unii (nie dotyczy płatności energetycznych i płatności cukrowej) ilustruje wykres.

źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!