Współczynnik aktywności zawodowej był zdecydowanie wyższy wśród mężczyzn (64,4 proc.) niż wśród kobiet (46,4 proc.), przy czym odnotowano znaczną różnicę pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia mężczyzn (59,8 proc.) a kobiet (42,2 proc.). Wskaźnik ten w porównaniu z 2003 r. wzrósł o 4,9 pkt proc. ogółem, o 6,7 pkt proc. dla mężczyzn i o 3,3 pkt proc. dla kobiet. Najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia charakteryzowało się województwo mazowieckie (53,9 proc.), najniższym zaś – zachodniopomorskie (42,4 proc.).

Spośród osób pracujących, w pełnym wymiarze czasu w 2009 r. pracowało 89,9 proc. (wzrost z 82,2 proc. w 2003 r.). Pracę w niepełnym wymiarze czasu prawie dwukrotnie częściej podejmowały kobiety (13,1 proc. liczby kobiet pracujących ogółem wobec 7,0 proc. mężczyzn). Podobał się artykuł? Podziel się!