Chodzi o tzw. ujemne skutki przezimowania, czyli szkody spowodowane m.in. wymarznięciem roślin od 1 grudnia zeszłego roku do 30 kwietnia tego roku. Klęską zostało dotkniętych ponad 1,3 tys. gospodarstw w województwie, najwięcej w powiecie gryfińskim (292 gospodarstw), następnie wałeckim (234) i pyrzyckim (172). Łączna powierzchnia upraw, na której wystąpiła klęska żywiołowa, to prawie 140 tys. ha.

Ponownego obsiewu wymagało w Zachodniopomorskiem ponad 38 tys. ha.

Szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zajęła się komisja powołana przez wojewodę zachodniopomorskiego. Od końca marca do początku czerwca powołano ponad 80 gminnych komisji do szacowania szkód.

Rolnicy i producenci rolni, u których powstały szkody, mogą skorzystać z programu pomocowego. Dzięki niemu można uzyskać kredyty na wznowienie produkcji oraz poręczeń i gwarancji ich spłaty. Oprocentowanie kredytów w skali roku wynosi 0,1 proc., jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód posiadał ważną umowę ubezpieczenia, obejmującą ochroną co najmniej 50 proc. powierzchni upraw.

Program umożliwia także prezesowi KRUS odroczyć termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne, rozłożyć je na raty lub umorzyć. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych również może zdecydować o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu należności za dzierżawę ziemi. ARiMR może udzielić pomocy na ponowne obsianie upraw. Możliwe jest również skorzystanie z ulg w podatku rolnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!