Uczestnicy koncentracji zajmują się min. przetwórstwem mleka i wyrobem serów. Podstawę transakcji stanowią uchwały zebrań przedstawicieli obu spółdzielni. Jej przyczyny to m.in. wzmocnienie potencjału produkcyjnego i utrzymanie konkurencyjności. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w wyniku koncentracji przejmie, zgodnie z prawem spółdzielczym, OSM w Suszu i dalej działać będzie jako jeden podmiot na rynku.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.

Podobał się artykuł? Podziel się!