Jak zaznaczył bardzo obfite opady deszczu jakie wystąpiły w całym kraju, a zwłaszcza w południowo-zachodniej części Polski oraz występująca w tym czasie stosunkowo wysoka temperatura, mogą spowodować znaczne porażenie upraw zbożowych i rzepaku.

- Istnieje coraz większe ryzyko pojawienia się rozwoju wielu chorób grzybowych u zbóż jak: septorioza liści i plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, a w przypadku rzepaku zgnilizny twardzikowej - dodał prof. Doroszewski.

W okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2013 roku, IUNG-PIB ocenił przebieg pogody.

Kwiecień w tym roku pod względem termicznym był zróżnicowany. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła w Polsce południowej, osiągając ponad 9°C (w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Wyżynie Śląskiej), na pozostałym obszarze kraju temperatura wynosiła od 6 do 9°C. Na północy kraju (we wschodniej części), temperatura była niższa i wynosiła 4-6°C. Na przeważającym obszarze Polski temperatura powietrza była zbliżona do średniej wieloletniej (z trzydziestolecia 1971-2000), o 1-1,5°C była wyższa w południowo-wschodniej części kraju, natomiast na terytorium Polski północno-wschodniej była niższa o 1-1,5°C - podał IUNG.

Tegoroczny maj pod względem termicznym również był zróżnicowany. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła we wschodniej Polsce, osiągając ponad 16°C, im dalej na zachód tym było chłodniej. Na zachodnich krańcach kraju, temperatura powietrza wynosiła 12-13°C. Na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza w maju była wyższa od średniej wieloletniej o 1-2°C. Podobną sytuację odnotowano w pierwszej dekadzie czerwca, na wschodzie kraju temperatura powietrza osiągała 17-17,5°C, natomiast na zachodzie 13-14°C.

W kwietniu stwierdzono na obszarze Polski duże zróżnicowanie pod względem opadów atmosferycznych. Bardzo niskie opady, poniżej 20 mm wystąpiły na Pojezierzu Wielkopolskim i na Wyżynie Małopolskiej, stanowiły one poniżej 50 proc. normy wieloletniej. Niskie opady wynoszące 20-30 mm wystąpiły w zachodniej części kraju oraz na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, co stanowiło w tych rejonach 50-90 proc. normy. Natomiast na wschodzie kraju opady były wysokie, wynosiły 50-60 mm (ok. 130-150 proc. normy wieloletniej).

W maju najniższe opady atmosferyczne wystąpiły w północno-wschodnim terytorium kraju (50-60 mm). Nieco większe opady wystąpiły w szerokim pasie Polski środkowej na zachód od Wisły (60-100 mm). Najwyższe opady odnotowano na Nizinach Mazowieckiej i Śląskiej oraz na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (od 120 do 180 mm).

Opady atmosferyczne w pierwszej dekadzie czerwca były bardzo zróżnicowane, od niewielkich kilku milimetrowych na północy kraju (Pobrzeża i Pojezierza Południowobałtyckie) po 100 mm na Wyżynach Śląsko-Krakowskiej i Małopolskiej a nawet po 180 mm w Sudetach.

Podobał się artykuł? Podziel się!