Ustawa zakłada zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla zarejestrowanych przetwórców słomy lnianej lub konopnej, wpisanych do rejestru oraz osób traktowanych jako przetwórcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, dopłaty do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej będą mogły otrzymywać również osoby traktowane jako przetwórcy, czyli rolnicy produkujący słomę lnianą lub konopną, nie posiadający jednak odpowiednich urządzeń do jej przerobu na włókno.

Usługi te będą wykonywali przetwórcy, natomiast rolnicy zachowają nadal prawo własności słomy i włókna. Warunkiem otrzymania środków pomocowych przez rolników będzie przedstawienie dokumentacji handlowej w postaci faktur, okazanie rejestru magazynowego oraz zaświadczenia określającego ilość i rodzaj wyprodukowanego włókna.

Oprócz tego przetwórcy będą zobowiązani do poinformowania o powierzchni działek, na których uprawiano te rośliny. Informacje te będą przekazywane do Agencji Rynku Rolnego w terminie 30 dni od zakończenia sprzedaży i przetwarzania włókna.

Nowelizacja przewiduje także zmianę zasad dotyczących płatności dla producentów surowca tytoniowego. Dotychczasowe płatności uzupełniające zostaną podzielone na dwie części: związane i niezwiązane z produkcją tytoniu.

W przypadku tych pierwszych, skup tytoniu będzie przebiegał pod nadzorem pracownika Agencji Rynku Rolnego. Z kolei płatności niezwiązane z produkcją tytoniu, określane na podstawie indywidualnej ilości referencyjnej, będą wypłacane dotychczasowym producentom lub ich następcom, którzy 31ámarca 2007 r. byli wpisani do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Indywidualna ilość referencyjna to ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu w okresie referencyjnym. Podstawą do wyliczenia indywidualnej ilości referencyjnej będzie rok 2006, a w szczególnych przypadkach 2005. Prawo to będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczowi gospodarstwa. Będzie ono dziedziczne, zaś jego zbycie stanie się możliwe jedynie poprzez sprzedaż całego gospodarstwa rolnego. Nowe przepisy przewidują utworzenie rejestru podmiotów ubiegających się o przyznanie płatności niezwiązanej. Rejestr ma być prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!