Jan Sipior, burmistrz Szczucina, który jest liderem programu powiedział, że przedsięwzięcie powinno ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Umożliwi ono demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz zabezpieczenie około 30 tys. ton materiałów budowlanych z zawartością azbestu. Projekt obejmie 40 gmin i ok. 6 tysięcy obiektów - zarówno budynków prywatnych jak i komunalnych.

Większość środków, bo 70 proc. zostanie przeznaczone na demontaż, pakowanie, transport i składowanie na składowiskach materiałów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest. Po 15 proc. pieniędzy zostanie wydane na zbieranie odpadów azbestowych składowanych na posesjach oraz na dofinansowanie wykonania nowych dachów dla osób w trudniej sytuacji materialnej lub życiowej.

Według burmistrza w przypadku budynków będących własnością osób fizycznych będzie to pierwsze tak duże przedsięwzięcie w Polsce. Zagwarantowano w nim znaczące wsparcie finansowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (ubóstwo, wielodzietność, choroba, wypadek losowy, klęska żywiołowa).

W ramach programu takie osoby otrzymają za darmo materiały, a zapłacą tylko za wykonanie dachu. Szacuje się, że środków wystarczy na około 400 nowych dachów.

Wartość całego projektu oszacowano na około 42 mln zł, z czego ok. 85 proc. pochodzi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a resztę pokryją samorządy w nim uczestniczące.

Jak przypomniał burmistrz, Szczucin był gminą, na terenie której zalegało najwięcej w kraju odpadów azbestowych, a jeszcze kilka lat temu dopuszczalne stężenie włókien azbestu w powietrzu przekroczone było nawet 50-krotnie.

Samorząd Szczucina kończy właśnie wieloletni program przeciwdziałający negatywnym skutkom zanieczyszczenia środowiska azbestem. W jego ramach zabezpieczono ponad 100 km dróg, do utwardzania których używano odpadów azbestowych.

- W tej chwili stężenie włókien azbestu jest porównywalne z gminami, które tego problemu nie miały. To sukces zejść z poziomu katastrofalnego, do poziomu normy - podkreślił Sipior.

Problem Szczucina z azbestem rozpoczął się w 1959 roku, kiedy uruchomiono tam wytwórnię azbestowo-cementowych materiałów budowlanych. Do 1993 roku w zakładzie tym przetworzono 350 tys. ton azbestu, w tym 65 tys. ton najbardziej toksycznego azbestu niebieskiego (krokidolitu).