Przekłamanie sprowokowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dopiero dziś zamieściło komunikat o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, w którym wprowadzono nowe zasady finansowania przez Agencję kosztów zbioru, transportu i utylizacji zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, konie, owce, kozy lub świnie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. (W/w rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 250, poz. 1868., a także na stronach farmer.pl)

Gdyby tego rozporządzenia w ostatniej chwili nie (27 grudnia ub. r.) wydano, rzeczywiście od 1 stycznia 2008 r. firmy zajmujące się zbiórką , transportem i utylizacją padłych sztuk zwierząt pobierałyby od rolników pełną odpłatność za swoje usługi.

Pamiętać jednak należy, że dofinansowanie przez ARiMR nie jest adresowane bezpośredni do rolników lecz udzielane na podstawie umowy zawartej przez Agencję z zakładami przetwórczymi lub spalarniami zwłok padłych zwierząt, które nie wprowadzają do obrotu produktów przetworzonych z zebranych padłych zwierząt.

Źródło: MRiRW/ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!