Gigantyczne miejscami opady mogą lokalnie spowodować podtopienia. Na Wiśle i na Odrze ponownie utworzą się fale wezbraniowe, których kulminacje będą układać się powyżej stanów alarmowych. Prognozuje się że kulminacje tych fal będą o około 1 m niższe od fali wezbraniowej z maja br.

Przekroczenie stanu alarmowego i ostrzegawczego zanotowano:
a). W dorzeczu Wisły stan alarmowy przekroczony jest na 73 stacjach wodowskazowych, maksymalnie w Klęcznach na Ropie o 279 cm.
Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na 74 stacjach wodowskazowych.

b) . W dorzeczu Odry stan alarmowy przekroczony jest na 76 stacjach wodowskazowych, na Odrze maksymalnie o 200 cm w Bielinku.
Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na 44 stacjach wodowskazowych.
c). W zlewni Warty przekroczenia stanów alarmowych zanotowano na 21 stacjach wodowskazowych, maksymalnie w Obornikach na Warcie o 213 cm. Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na 5 stacjach wodowskazowych
Stany alarmowe na Warcie przekroczone są na odcinka poniżej zbiornika Jeziorsko, powyżej zbiornika notuje się przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Opadanie stanu wody
Po kulminacji fal powodziowych stan wody na Odrze i Warcie opada systematycznie, choć powoli (do 2 cm / 1h). Przekroczenia stanów alarmowych utrzymują się do kilku dni, co związane jest z wydłużonym charakterem tych fal wezbraniowych.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA NA NAJBLIŻSZE DWA DNI (04.06-05.06.2010)

W dorzeczu Wisły
W dniach 04.06-04.06.2010 w związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach Wisły, szczególnie w ich górnych biegach, prognozuje się wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Kulminacja fali wezbraniowej na górnej Wiśle znajduje się w rejonie Szczucina i zbliża się do Sandomierza.
W ciągu najbliższych dwóch dni na górnej Wiśle prognozowane są wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych z górnej części zlewni. Na środkowej Wiśle prognozowane są wzrosty stanu wody początkowo w strefie powyżej stanów ostrzegawczych następnie alarmowych. Na dolnej Wiśle prognozowane są spadki stanu wody w strefie wody wysokiej.

W dorzeczu Odry
W ciągu najbliższych dwóch dni na górnej Odrze prognozowane są wahania stanu wody związane z przemieszczaniem się fali wezbraniowej w strefie stanów wysokich i powyżej stanów alarmowych. Na pozostałym odcinku środkowej i dolnej Odry prognozowane są powolne spadki stanu wody w strefie wody wysokiej, a następnie wzrosty spowodowane spływem wód z górnych części dorzecza. Stany alarmowe na Odrze przekroczone są na całym jej odcinku.
Kulminacja fali wezbraniowej na górnej Odrze znajduje się w rejonie Koźla.
Na dopływach górnej i środkowej Odry prognozowane są okresowe spadki poziomu wody, a następnie ponowne wzrosty stanu związane ze spływem wody z górnych części zlewni oraz występującymi i prognozowanymi opadami deszczu.

Zlewnia Warty
W górnym biegu Warty oraz na jej dopływach prognozowane są wzrosty stanu wody spowodowane występującymi opadami deszczu.
Na Warcie, od zbiornika Jeziorsko do stacji wodowskazowej w miejscowości Wronki prognozowane są powolne spadki stanu wody.
Obecnie kulminacja fali wezbraniowej znajduje się w okolicach Skwierzyny i zbliża się do Gorzowa
W czasie przejścia kulminacji fali wezbraniowej, utrzymywanie się wysokich stanów wody zbliżonych do maksymalnych prognozuje się na około 5 dni.