"Po 30 latach aktualny pozostaje apel do rządzących o wsparcie dla rolnictwa, stworzenie warunków do rozwoju wsi i ekonomicznych podstaw prowadzenia działalności rolniczej" - napisali związkowcy.

Zauważyli, że solidarność z rolnikami "zobowiązuje nas do sprzeciwu wobec zaniedbywania spraw wsi przez rządzących oraz dyskryminacji polskich rolników w Unii Europejskiej poprzez zaniżone dopłaty bezpośrednie".

Rzeszowska "S" od rządu RP domaga się m.in.: prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, uznania spraw wsi i rolnictwa za jeden z priorytetów prezydencji polskiej w UE, podjęcia działań zmierzających do zrównania wysokości dopłat bezpośrednich do poziomu obowiązującego w krajach tzw. starej Unii.

Związkowcy przypominają także, że w 1981 r. strajkujący w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych chłopi otrzymali poparcie "Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ <S>, tysięcy członków <S>, mieszkańców Rzeszowa i innych miast, rolników z Rzeszowszczyzny i całej Polski". "Wsparcia duchowego udzieliło wielu księży, na czele z metropolitą przemyskim księdzem biskupem Ignacym Tokarczukiem" - dodają.

W nocy z 18 na 19 lutego 1981 roku w Rzeszowie podpisano porozumienie między strajkującymi rolnikami a władzami PRL. Podobne porozumienie podpisano w Ustrzykach Dolnych o 6 rano 20 lutego.Oba dokumenty, które przeszły do historii pod nazwą porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, kończyły trwające półtora miesiąca strajki okupacyjne rolników w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Były czwartym i ostatnim - po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju - porozumieniem społecznym zawartym w latach 1980-81.

Strajkujący wywalczyli m.in. gwarancje nienaruszalności chłopskiej własności wraz z prawem do dziedziczenia, zrównanie w prawach rolników indywidualnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym, zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi.

Władze PRL zgodziły się również na postulaty światopoglądowe, które dotyczyły swobody w budownictwie sakralnym oraz dostępu do praktyk religijnych na koloniach dla dzieci, w więzieniach i wojsku. Strajkujący uzyskali także zapewnienie zwiększania nakładu prasy katolickiej. W porozumieniach rzeszowsko-ustrzyckich mówiono też o rozbudowie sieci szkół i przedszkoli oraz zmniejszeniu sprzedaży alkoholu na wsi.

Ostatecznie NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych zarejestrowano 12 maja 1981 r., m.in. dzięki zabiegom ówczesnego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!