Projekt nawiązuje do ekspozycji istniejącej w tym samym miejscu, w latach 1978-2009, której twórcą był pracownik wydziału historii kultury materialnej PAN i Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny etnolog prof. dr hab. Jacek Olędzki (1933-2004). Jego uczeń, etnograf Wojciech Marchlewski jest współautorem nowej, stałej wystawy.

- Ekspozycja to jedna z nielicznych w Polsce, która ilustruje życie codzienne mieszkańców wsi nadwiślańskiej i nawiązuje do prowadzonych przez prof. Olędzkiego badań nad tożsamością kulturową tej społeczności. Wysnuł on tezę, że mieszkańcy terenów nadwiślańskich różnią się od innych mieszkańców wsi odmiennym wzorem kulturowym, odmiennymi zwyczajami i sposobem życia, co wynika właśnie z zamieszkiwania nad rzeką, w tym z pracy i zajęć związanych z rzeką - powiedział Marchlewski.

W Murzynowie, gdzie znajduje się Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Olędzki mieszkał i prowadził badania terenowe w latach 1978-87. Jest autorem książki "Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII-XX wieku", która nakładem Uniwersytetu Warszawskiego została wydana w 1991 r., a w tym roku ukazało się jej wznowienie.

- Podczas prowadzonych w Murzynowie badań prof. Olędzki zagospodarował drewnianą chatę, pochodzącą z początku XX wieku. Jednocześnie zbierał eksponaty, które ilustrowały tezy zawarte w jego książce. W efekcie powstało muzeum, które on sam nazywał "muzeum żywym", bo odwiedzanym przez mieszkańców wsi i ich dzieci, które w tamtejszej pracowni uczestniczyły w organizowanych specjalnie dla nich zajęciach. Odbywały się tam również plenery artystyczne i wystawy - wyjaśnił Marchlewski.

W trakcie swego pobytu w Murzynowie prof. Olędzki w ramach prowadzonych badań terenowych przeprowadził wiele rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi na temat jej przeszłości. Był też inicjatorem wzniesienia tam pomnika Stanisława Murzynowskiego, najsłynniejszego mieszkańca wioski, autora m.in. wydanych w połowie XVI wieku pierwszego opracowania dotyczącego ortografii jęz. polskiego "Ortografija polska" oraz pierwszego przekładu z łaciny na jęz. polski Nowego Testamentu Pisma Świętego: "Testamentu część pierwsza" i "Testament Nowy Zupełny".