Treść dokumentów wskazuje, że w ocenie osób wówczas strajkujących niewiele zmieniło się na polskiej wsi. Problemy, z którymi borykali się wówczas protestujący, są ciągle aktualne – zarówno jeśli chodzi o codzienną sytuację rolników, jak i politykę państwa dotyczącą wsi. Nie są uregulowane podstawowe kwestie: definicja gospodarstwa rodzinnego, zabezpieczenie socjalne mieszkańców wsi – renty i emerytury oraz zasiłki rodzinne, opłacalność rolniczej pracy.

W liście czytamy: „W obecnej dramatycznej sytuacji naszej Ojczyzny, zagrożone są głównie dwie dziedziny, których zniszczenie jest w stanie zniszczyć Polskę totalnie: istnieje niebezpieczeństwo rozchwiania tego ładu moralnego, w który zostaliśmy wyposażeni od chwili Chrztu Polski, równocześnie zaś dokonuje się wyprzedaży polskiej ziemi. (…) Niezrozumiałe jest dla nas nie na równych prawach i zasadach traktowanie w Unii polskich rolników. Dyskryminacja jest bardzo wyraźna, podczas gdy Niemcy dostają 344 euro na hektar ziemi, Polacy mają dostawać nie więcej niż 190 euro. A przecież roczna składka członkowska, która obecnie wynosi ponad 20,5 mld PLN, ma być w przyszłym roku jeszcze podniesiona (stąd pomysł koalicji PO-PSL na podniesienie vatu z 22 na 23%). (…) W tej sytuacji niezrozumiała jest polityka rządów RP, które na przestrzeni ostatnich lat doprowadziły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych, a w okresie 21 lat sprzedano za bezcen ponad 8400 strategicznych zakładów, przekazując je w pierwszej kolejności obcym. (…) Jesteśmy świadomi, że nikt oprócz Polaków nie poprawi naszego losu, poziomu bytowania i rozwoju kulturalnego. Chodzi więc o to, by wszyscy uczciwi Polacy podjęli trudny, ale konieczny wysiłek zorganizowania po to, aby chronić Polskę od zagrożeń, które już zaczynają godzić w jej istnienie i w jej suwerenność. Historia pokazała, że przy groźbie zniszczenia stać nas na to, aby zewrzeć wszystkie siły, aby skonstruować i utrzymać państwo, w którym będziemy suwerenem bez względu na to, czy to się komuś podoba czy nie.”

Więcej na stronie www.ojcowizna-stronnictwoludowe.pl (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!