Trwa walka o przejęcie  ZA Puławy. W drugiej dekadzie czerwca firma Synthos (kontrolowana przez Michała Spłowowa)- jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce -  ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji ZA Puławy. Zamierza kupić 100 proc. papierów firmy. Szacowana wartość przejęcia może wynieść blisko 2 mld zł. Zapisy są przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia br. Akcjonariusze, którzy złożą zapisy do 20 lipca, otrzymają 102,50 zł za akcję. Po tym terminie cena wyniesie 98,85 zł. Minimalny pakiet akcji, jaki chce nabyć Synthos, to 80 proc.

Kilka dni później Spółka Pracownicza Chemia – Puławy złożyła wstępna ofertę do MSP w sprawie zbycia wszystkich akcji (blisko 51 proc.) należących do Skarby Państwa po cenie nie niższej niż 105 zł  za akcję (wysokość uzależniona m.in. od formy i terminów płatności).

Z kolei jak podaje PAP, ZA Tarnów dzisiaj wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za sztukę, które stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - poinformował pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB.

Zapisy będą przyjmowane od 2 do 16 sierpnia 2012 r.

Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest złożenie przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje objęte wezwaniem.

W wezwaniu podano, że niezwłocznie po zakończeniu z sukcesem wezwania oraz po podjęciu przez Walne Zgromadzenie ZA Tarnów uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, Tarnów zamierza zaoferować akcjonariuszom ZA Puławy akcje nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Puław.

"Parytet wymiany, zgodnie z którym owe akcje będą mogły być pokryte poprzez wniesienie akcji spółki (Puław - PAP) w ramach oferty aportowej, zostanie ustalony w taki sposób, że za jedną akcję spółki przysługiwać będzie 2,5 nowych akcji (Tarnowa - PAP)" - napisano w wezwaniu.

Dodano, że "zaoferowanie nowych akcji akcjonariuszom spółki (ZA Puławy - PAP) stanowi istotny element transakcji mającej na celu zwiększenie udziału wzywającego do 100 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki".

W wezwaniu podano również, że konsolidacja obu spółek będzie stanowiła platformę do konsolidacji polskiego sektora chemicznego.

"Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy. Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym spółki Prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach Jerzy Marciniak.